Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

Закон 'Про вибори Президента України'

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Основні засади виборів Президента України Стаття 2. Загальне виборче право Стаття 3. Рівне виборче право Стаття 4. Пряме виборче право Стаття 5. Добровільність участі у виборах Стаття 6. Вільні вибори Стаття 7. Таємне голосування Стаття 8. Особисте голосування Стаття 9. Право бути обраним Стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента України Стаття 11. Виборчий процес {Статтю 11 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 11 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015} Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу Стаття 14. Законодавство про вибори Президента України Розділ II ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Стаття 15. Види виборів Президента України Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів Стаття 18. Порядок обчислення строків Розділ III ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Стаття 19. Виборчі округи {Статтю 19 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009; в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 20. Виборчі дільниці Розділ IV ВИБОРЧІ КОМІСІЇ Стаття 21. Система виборчих комісій Стаття 22. Статус виборчих комісій Стаття 23. Утворення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій Стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій Стаття 25. Повноваження Центральної виборчої комісії {Статтю 25 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 26. Повноваження окружної виборчої комісії {Статтю 26 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 26 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 27. Повноваження дільничної виборчої комісії {Статтю 27 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 27 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 27 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 595-VIII від 14.07.2015} Стаття 28. Організація роботи виборчих комісій {Статтю 28 доповнено частиною двадцять другою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009; в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 28 доповнено частиною двадцять третьою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 28 доповнено частиною двадцять четвертою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 28 доповнено частиною двадцять п'ятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 28 доповнено частиною двадцять шостою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 29. Статус членів виборчих комісій Стаття 30. Припинення повноважень виборчої комісії та члена виборчої комісії Стаття 30-1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи Розділ V СПИСКИ ВИБОРЦІВ Стаття 31. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць Стаття 32. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у списку виборців {Статтю 33 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009} Стаття 34. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці Стаття 35. Порядок внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці Стаття 35-1. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси Стаття 36. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях {Статтю 36 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 36-1. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях Стаття 36-2. Список виборців для повторного голосування Розділ VI ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Стаття 37. Фінансування виборів Президента України {Статтю 37 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 38. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України Стаття 39. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України Стаття 40. Оплата праці членів виборчих комісій {Статтю 40 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 40 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 41. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України {Статтю 41 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 42. Розпорядники рахунків виборчого фонду Стаття 43. Порядок формування виборчого фонду та використання його коштів Розділ VII ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Стаття 44. Загальний порядок висування кандидатів на пост Президента України Стаття 47. Порядок висування кандидатів партіями Стаття 48. Порядок самовисування Стаття 49. Грошова застава {Статтю 49 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 50. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом на пост Президента України Стаття 51. Реєстрація кандидата на пост Президента України Стаття 52. Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України {Статтю 53 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009} {Статтю 54 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009} {Статтю 55 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009} Стаття 56. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України Розділ VIII Інформаційне забезпечення виборів Стаття 56-1. Основні засади інформаційного забезпечення виборів Стаття 56-2. Загальне інформаційне забезпечення виборів Стаття 56-3. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів Стаття 56-4. Інформаційні плакати Стаття 56-5. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів Стаття 56-6. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами Розділ VIII ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Стаття 57. Строки проведення передвиборної агітації Стаття 58. Форми і засоби передвиборної агітації Стаття 59. Матеріали передвиборної агітації Стаття 60. Загальний порядок використання засобів масової інформації Стаття 61. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації {Статтю 61 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 62. Процедура і строки проведення передвиборних теледебатів Стаття 63. Порядок використання друкованих засобів масової інформації {Статтю 63 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 64. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації {Статтю 64 доповнено частиною двадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 64 доповнено частиною двадцять першою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Розділ IX ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ Стаття 65. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента України Стаття 66. Уповноважені представники кандидатів на пост Президента України Стаття 67. Довірені особи кандидата на пост Президента України Стаття 68. Офіційні спостерігачі Стаття 69. Офіційні спостерігачі від партій, кандидатів на пост Президента України, громадських організацій Стаття 70. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій Розділ X ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Стаття 71. Виборчий бюлетень {Статтю 71 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 71 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009; в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-VII від 20.05.2014} Стаття 72. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів {Статтю 72 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 73. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям {Статтю 73 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 1276-VII від 20.05.2014} Стаття 74. Приміщення для голосування Стаття 75. Підготовка до голосування у день виборів (день повторного голосування) {Статтю 75 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 75 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 75 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 75 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 76. Організація і порядок голосування {Статтю 76 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 76 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 76 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 76 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014} Стаття 77. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування Стаття 78. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці Стаття 79. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців {Статтю 79 доповнено частиною згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009} Стаття 80. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним Стаття 81. Порядок транспортування і передачі документів до окружної виборчої комісії Стаття 82. Порядок прийняття та розгляд документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією {Статтю 82 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу {Статтю 83 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009} {Статтю 83 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 83 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 83 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1272-VII від 15.05.2014, № 901-VIII від 23.12.2015} Стаття 83-1. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного округу Стаття 84. Встановлення результатів виборів Президента України Стаття 85. Повторне голосування {Статтю 85 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1849-VI від 03.02.2010; в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 86. Офіційне оголошення результатів виборів {Статтю 86 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 87. Набуття повноважень Президентом України Стаття 88. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей Розділ XI ПОВТОРНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Стаття 89. Особливості підготовки і проведення повторних виборів Стаття 90. Особливості підготовки і проведення позачергових виборів Президента України Розділ XII ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА Стаття 91. Суб'єкти звернення із скаргою Стаття 92. Предмет та суб'єкти оскарження Стаття 93. Суб'єкти розгляду скарг {Статтю 93 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014} {Статтю 93 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 93 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 94. Строки оскарження Стаття 95. Форма та зміст скарги {Статтю 95 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 96. Порядок і строки розгляду скарг Стаття 97. Докази Стаття 98. Рішення за підсумком розгляду скарги Стаття 99. Оскарження у судовому порядку {Статтю 100 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 101 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009} {Статтю 102 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009} {Статтю 103 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014} {Статтю 104 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014} Стаття 105. Відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України Розділ XIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Публікації документа
Знайдено статей: 177
Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 780 / 87852485 . Delta: 0.04911 с
Сайт: NAROD.top