Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

Закон 'Про вибори Президента України'

Стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу

   <        НАЗАД        >   


1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку із спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці зобов'язана встановити:
{Абзац перший частини першої статті 83 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1616-VІ від 21.08.2009, № 879-VII від 13.03.2014}
1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;
{Пункт 2 частини першої статті 83 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}
3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального округу;
{Пункт 3-1 виключено на підставі Закону № 1184-VII від 08.04.2014}
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального округу;
4-1) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального округу;
{Частину першу статті 83 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
5-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
{Частину першу статті 83 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
5-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
{Частину першу статті 83 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
6) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах територіального округу;
{Пункт 6 частини першої статті 83 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}
6-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального округу;
{Частину першу статті 83 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального округу;
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України.
{Пункт 10 частини першої статті 83 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}
2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3-9 частини першої цієї статті, вносяться як по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, так і сумарно по територіальному округу.
{Частина друга статті 83 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення окружної виборчої комісії будь-яких виправлень.
{Частина четверта статті 83 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}
5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зобов'язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. Зазначений протокол засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
{Положення абзацу другого частини п'ятої статті 83 визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009}
У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена окружної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з поміткою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею.
{Частина п'ята статті 83 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009}
6. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а в разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в межах територіального виборчого округу, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.
{Частина шоста статті 83 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009}
7. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам на їх прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата та на кожного офіційного спостерігача.
8. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу не пізніше ніж на п'ятий день з дня проведення виборів незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу забороняється. Протокол про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу невідкладно після підписання транспортується до Центральної виборчої комісії.


   <        НАЗАД        >   


Коментарі

Опублікувати коментар

Електорат  Виборець Народ Электорат Избиратель

Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Новини.
25.02.2019. Завантажена остання редакція документу "КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА".

28.08.2018. На вимогу правозахисту додано закони "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України".
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 277 / 89658738. Delta: 0.02011 с
Сайт: NAROD.top