Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

Закон 'Про вибори народних депутатів України'

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України Стаття 2. Загальне виборче право {Статтю 2 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 3. Рівне виборче право Стаття 4. Пряме виборче право Стаття 5. Добровільність участі у виборах Стаття 6. Вільні вибори Стаття 7. Таємне голосування Стаття 8. Особисте голосування Стаття 9. Право бути обраним Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати Стаття 11. Виборчий процес {Статтю 11 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014} {Статтю 11 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014} Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів Розділ II ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення Стаття 16. Строки проведення виборів Стаття 17. Порядок обчислення строків Розділ III ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ Стаття 18. Виборчі округи Стаття 19. Виборчі дільниці Стаття 20. Звичайні виборчі дільниці Стаття 21. Спеціальні виборчі дільниці {Статтю 21 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014} Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці Стаття 23. Оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць Розділ IV ВИБОРЧІ КОМІСІЇ Стаття 24. Система виборчих комісій {Статтю 24 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 25. Статус виборчих комісій Стаття 26. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії Стаття 27. Порядок утворення окружної виборчої комісії Стаття 28. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці {Статтю 28 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014} Стаття 29. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці {Статтю 29 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014} Стаття 30. Повноваження Центральної виборчої комісії {Статтю 30 доповнено новою частиною згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 31. Повноваження окружної виборчої комісії Стаття 32. Повноваження дільничної виборчої комісії Стаття 33. Організація роботи окружних та дільничних виборчих комісій Стаття 34. Право присутності на засіданні виборчої комісії Стаття 35. Документування діяльності окружних та дільничних виборчих комісій {Статтю 35 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 36. Статус члена виборчої комісії Стаття 37. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії Стаття 38. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи Розділ V СПИСКИ ВИБОРЦІВ Стаття 39. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць {Статтю 39 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014} Стаття 40. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців Стаття 41. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці Стаття 42. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці Стаття 43. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях Стаття 44. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях Розділ VI ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ Стаття 45. Фінансування виборів депутатів Стаття 46. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів Стаття 47. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії Стаття 48. Виборчий фонд партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі Стаття 49. Розпорядники виборчого фонду Стаття 50. Формування виборчого фонду та використання його коштів Стаття 51. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів Розділ VII ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ Стаття 52. Загальний порядок висування кандидатів у депутати Стаття 53. Порядок висування кандидатів у депутати партією Стаття 54. Умови реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі Стаття 55. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних округах Стаття 56. Грошова застава Стаття 57. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом у депутати Стаття 58. Порядок реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі Стаття 59. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних округах Стаття 60. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати Стаття 61. Попередження та скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати {Статтю 61 доповнено новою частиною згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} {Статтю 61 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 1006-VIII від 16.02.2016} Стаття 62. Визнання виборів в одномандатному окрузі такими, що не відбулися РОЗДІЛ VIII ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ Стаття 63. Основні засади інформаційного забезпечення виборів {Статтю 63 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} {Статтю 63 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} {Статтю 63 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} {Статтю 63 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 64. Загальне інформаційне забезпечення виборів Стаття 65. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів Стаття 66. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів {Статтю 66 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} {Статтю 66 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} {Статтю 66 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 67. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами Розділ IX ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації {Статтю 68 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 69. Матеріали передвиборної агітації Стаття 70. Строки проведення передвиборної агітації Стаття 71. Загальний порядок використання засобів масової інформації Стаття 72. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації Стаття 73. Порядок використання друкованих засобів масової інформації Стаття 74. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації {Статтю 74 доповнено новою частиною згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Розділ X ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ, КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ Стаття 75. Гарантії діяльності у виборчому процесі партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі Стаття 76. Гарантії діяльності у виборчому процесі кандидатів у депутати Стаття 77. Офіційні спостерігачі Стаття 78. Офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій Стаття 79. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій Розділ XI ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ Стаття 80. Виборчий бюлетень Стаття 81. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів Стаття 82. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям Стаття 83. Приміщення для голосування Стаття 84. Підготовка до голосування Стаття 85. Організація і порядок голосування Стаття 86. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування Стаття 87. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії Стаття 88. Опрацювання списків виборців Стаття 89. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів Стаття 90. Порядок відкриття скриньок та підрахунку виборчих бюлетенів Стаття 91. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці Стаття 92. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним Стаття 93. Порядок транспортування і передачі виборчих документів до окружної виборчої комісії або Центральної виборчої комісії (щодо закордонного округу) Стаття 94. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією {Статтю 94 доповнено новою частиною згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 95. Встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу Стаття 96. Встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі Стаття 96-1. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного округу Стаття 97. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією Стаття 98. Встановлення результатів виборів депутатів у загальнодержавному окрузі Стаття 99. Встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних округах Стаття 100. Офіційне оприлюднення результатів виборів Стаття 101. Реєстрація обраних депутатів Стаття 102. Посвідчення та нагрудний знак народного депутата України Розділ XII ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ, ПОВТОРНІ ВИБОРИ, ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ Стаття 103. Повторне голосування Стаття 104. Повторні вибори Стаття 105. Заміщення депутатів, обраних у загальнодержавному окрузі, повноваження яких були достроково припинені {Статтю 105 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1006-VIII від 16.02.2016} Стаття 106. Проміжні вибори Стаття 107. Особливості підготовки і проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів Розділ XIII ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА Стаття 108. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів депутатів Стаття 109. Строки оскарження Стаття 110. Форма та зміст скарги Стаття 111. Порядок і строки розгляду скарги Стаття 112. Докази Стаття 113. Рішення за результатом розгляду скарги Стаття 114. Відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів Розділ XIV ЗБЕРІГАННЯ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Стаття 115. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Публікації документа
Знайдено статей: 156
Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 822 / 87852485 . Delta: 0.03059 с
Сайт: NAROD.top