Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

Закон 'Про звернення громадян'

Розділ I Стаття 1. Звернення громадян Стаття 2. Законодавство про звернення громадян Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені Стаття 5. Вимоги до звернення Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян Стаття 12. Сфера застосування цього Закону Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян Розділ II Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань) Стаття 16. Розгляд скарг громадян Стаття 17. Термін подання скарги Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення Стаття 22. Особистий прийом громадян Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами Розділ III Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян Стаття 29. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян Публікації документа
Знайдено статей: 33
Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 806 / 87852485 . Delta: 0.03698 с
Сайт: NAROD.top