Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

Закон 'Про прокуратуру'

Стаття 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів в Україні Стаття 2. Генеральний прокурор України Стаття 3. Правові основи діяльності прокуратури Стаття 4. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів Стаття 5. Функції прокуратури Стаття 6. Принципи організації і діяльності прокуратури Стаття 7. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень Стаття 8. Обов'язковість виконання вимог прокурора Стаття 9. Участь у засіданнях органів державної влади і управління Стаття 10. Координаційні повноваження прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції Стаття 10-1. Повноваження прокурора Автономної Республіки Крим щодо правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції та законам України Стаття 11. Право невідкладного прийому Стаття 12. Розгляд заяв і скарг Стаття 13. Система органів прокуратури Стаття 14. Генеральна прокуратура України Стаття 15. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури Стаття 16. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, районні і міські прокуратури Стаття 17. Слідчі прокуратури Стаття 18. Колегії органів прокуратури Глава 1 Стаття 19. Предмет нагляду за додержанням і застосуванням законів { Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } Стаття 20. Повноваження прокурора Стаття 21. Перевірки та порядок їх проведення Стаття 23. Подання Стаття 24. Постанова прокурора Стаття 26. Вирішення питань, що випливають з міждержавних угод Стаття 28. Гарантії і компенсації громадянам, що викликаються до прокуратури Глава 2 Стаття 29. Предмет нагляду { Назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } { Статтю 29 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство { Статтю 31 виключено на підставі Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } Стаття 32. Обов'язковість вказівок прокурора Глава 3 Стаття 34. Завдання прокурора в судовому процесі Стаття 35. Повноваження прокурора Стаття 36. Підтримання державного обвинувачення в суді Стаття 36-1. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді Стаття 37. Позовна заява (заява, подання), апеляційна, касаційна скарга, заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України { Статтю 38 виключено на підставі Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } { Статтю 39 виключено на підставі Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } Стаття 40. Зміна процесуальних документів прокурора в суді { Статтю 41 виключено на підставі Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } Стаття 43. Звернення Генерального прокурора України щодо роз'яснень судам з питань застосування законів Глава 4 Стаття 44. Предмет нагляду і повноваження прокурора Стаття 45. Обов'язковість виконання постанов і вказівок прокурора Стаття 46. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих { Статтю 46 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } Стаття 46-2. Підстави для звільнення працівників прокуратури Стаття 46-3. Обмеження щодо роботи близьких осіб Стаття 46-4. Врегулювання конфлікту інтересів Стаття 47. Класні чини працівників органів прокуратури Стаття 48. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих Стаття 48-1. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури Стаття 50. Заходи правового і соціального захисту працівників органів прокуратури { Статтю 50 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 } Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих Стаття 51. Науково-навчальні та інші установи прокуратури Стаття 51-1. Інформування громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення Стаття 51-2. Національна академія прокуратури України Стаття 52. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури Стаття 53. Формений одяг працівників прокуратури Стаття 54. Печатка органів прокуратури Стаття 55. Посвідчення працівника прокуратури Стаття 56. Роз'яснення поняття "прокурор" Публікації документа
Знайдено статей: 68
Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 817 / 87852485 . Delta: 0.28294 с
Сайт: NAROD.top