Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

Закон 'Про прокуратуру'

Стаття 36-1. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді

   <        НАЗАД        >   Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.
Підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів. { Частина друга статті 36-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2267-IV ( 2267-15 ) від 17.12.2004; в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Підставою представництва в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави. { Частина третя статті 36-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010; в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Представництво інтересів громадянина або держави здійснюється прокурором також на підставі заподіяння громадянину або державі шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи іншого суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом про кримінальну відповідальність. { Частина четверта статті 36-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010; в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
За наявності підстав, передбачених частинами другою - четвертою цієї статті, з метою представництва громадянина або держави прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом:
1) звертатися до суду з позовами (заявами, поданнями);
2) вступати у справу, порушену за позовами (заявами, поданнями) інших осіб, на будь-якому етапі розгляду;
3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи;
4) брати участь у розгляді справ. { Частина п'ята статті 36-1 в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Обираючи форму представництва, передбачену частиною п’ятою цієї статті, прокурор визначає, в чому полягає порушення або загроза порушення інтересів держави чи громадянина, обґрунтовує необхідність їх захисту. { Частина статті 36-1 в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
З метою вирішення питання про наявність підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступ у розгляд справи за позовом (заявою, поданням) іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі. { Частина статті 36-1 в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
{ Частину восьму статті 36-1 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } { Главу 3 доповнено статтею 36-1 згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }


   <        НАЗАД        >   


Коментарі

Опублікувати коментар

Електорат  Виборець Народ Электорат Избиратель

Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Новини.
25.02.2019. Завантажена остання редакція документу "КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА".

28.08.2018. На вимогу правозахисту додано закони "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України".
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 17770 / 95946832. Delta: 0.03271 с
Сайт: NAROD.top