Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

Закон 'Про державну службу'

Розділ I Стаття 1. Державна служба і державні службовці Стаття 2. Посада і посадова особа Стаття 3. Основні принципи державної служби Стаття 4. Право на державну службу Стаття 5. Етика поведінки державного службовця Розділ II Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері державної служби Стаття 7. Орган управління державною службою { Статтю 8 виключено на підставі Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } Розділ III Стаття 9. Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату Стаття 10. Основні обов'язки державних службовців Стаття 11. Основні права державних службовців Стаття 12. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу Стаття 13. Фінансовий контроль Стаття 14. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців Розділ IV Стаття 15. Прийняття на державну службу Стаття 16. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів Стаття 17. Присяга державних службовців Стаття 18. Випробування при прийнятті на державну службу Стаття 19. Стажування державних службовців Стаття 20. Робочий час Стаття 21. Службові відрядження Стаття 22. Відсторонення від виконання повноважень за посадою Стаття 23. Граничний вік перебування на державній службі { Статтю 23 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4528-VI ( 4528-17 ) від 15.03.2012 } { Офіційне тлумачення положень статті 23 див. в Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 } Розділ V Стаття 24. Проходження служби Стаття 25. Класифікація посад Стаття 26. Ранги державних службовців Стаття 27. Просування по службі Стаття 28. Кадровий резерв державної служби Стаття 29. Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців { Статтю 29 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } Розділ VI Стаття 30. Підстави припинення державної служби Стаття 31. Відставка державного службовця Стаття 32. Оскарження рішення про припинення державної служби Розділ VII Стаття 33. Оплата праці Стаття 34. Заохочення за сумлінну працю Стаття 35. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців Стаття 36. Соціально-побутове забезпечення державних службовців Стаття 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям Стаття 37-1. Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців Розділ VIII Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу Публікації документа
Знайдено статей: 51
Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 766 / 87852485 . Delta: 0.04993 с
Сайт: NAROD.top