Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

Податковий кодекс

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України {Статтю 1 доповнено пунктом 1.4 згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014} Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України Стаття 3. Податкове законодавство України Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України {Статтю 4 доповнено пунктом 4.5 згідно із Законом № 5503-VI від 20.11.2012} Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами Стаття 6. Поняття податку та збору Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів Стаття 8. Види податків та зборів Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори Стаття 10. Місцеві податки Стаття 11. Спеціальні податкові режими Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування Стаття 14. Визначення понять {Статтю 14 доповнено пунктом 14.2 згідно із Законом № 4238-VI від 22.12.2011} Стаття 15. Платники податків Стаття 16. Обов'язки платника податків Стаття 17. Права платника податків Стаття 18. Податкові агенти Стаття 19. Представники платника податків Стаття 19-1. Функції контролюючих органів Стаття 19-2. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики Стаття 19-3. Функції державних податкових інспекцій Стаття 20. Права контролюючих органів {Статтю 20 доповнено пунктом 20.2 згідно із Законом№ 1797-VIII від 21.12.2016} {Статтю 20 доповнено пунктом 20.3 згідно із Законом№ 1797-VIII від 21.12.2016} {Статтю 20 доповнено пунктом 20.4 згідно із Законом№ 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів Стаття 22. Об'єкт оподаткування Стаття 23. База оподаткування Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування Стаття 25. Ставка податку Стаття 26. Базова (основна) ставка податку Стаття 27. Гранична ставка податку Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку Стаття 29. Обчислення суми податку Стаття 30. Податкові пільги Стаття 31. Строк сплати податку та збору Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору Стаття 33. Податковий період Стаття 34. Види податкового періоду Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів {Статтю 35 доповнено пунктом 35.4 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 36. Податковий обов'язок Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку Стаття 38. Виконання податкового обов'язку Стаття 39. Трансфертне ціноутворення Стаття 39-1. Особливості застосування валютних курсів при нарахуванні митних платежів РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 40. Сфера застосування цього розділу Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення Стаття 42. Листування з платником податків {Статтю 42 доповнено пунктом 42.4 згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011} Стаття 42-1. Електронний кабінет Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені {Статтю 43 доповнено пунктом 43.4-1 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} {Статтю 43 доповнено пунктом 43.6 згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014} Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності Стаття 45. Податкова адреса {Статтю 45 доповнено пунктом 45.3 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016 - зміна набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем впровадження у роботу програмного забезпечення електронного кабінету, але не пізніше 1 січня 2018 року, див. абзац другий пункту 1 розділу II Закону № 1797-VIII від 21.12.2016} ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок) Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності Стаття 48. Складення податкової декларації Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів {Статтю 49 доповнено пунктом 49.2-1 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} {Статтю 49 доповнено пунктом 49.4-1 згідно із Законом № 404-VII від 04.07.2013; в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - фізичним особам ГЛАВА 3. ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ Стаття 52. Податкова консультація Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів {Статтю 56 доповнено пунктом 56.23 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання {Статтю 57 доповнено пунктом 57.1-1 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення Стаття 59. Податкова вимога Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків {Статтю 63 доповнено пунктом 63.13 згідно із Законом № 657-VII від 24.10.2013} Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб Стаття 65. Облік самозайнятих осіб Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків, крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу Стаття 72. Збір податкової інформації Стаття 73. Отримання податкової інформації контролюючими органами Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ Стаття 75. Види перевірок Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки {Статтю 76 доповнено пунктом 76.3 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок {Статтю 78 доповнено пунктом 78.9 згідно із Законом № 72-VIII від 28.12.2014} Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки {Статтю 79 доповнено пунктом 79.5 згідно із Законом № 655-VIII від 17.07.2015} Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю контролюючими органами Стаття 85. Надання платниками податків документів Стаття 86. Оформлення результатів перевірок {Статтю 86 доповнено пунктом 86.11 згідно із Законом № 5503-VI від 20.11.2012} {Статтю 86 доповнено пунктом 86.12 згідно із Законом № 408-VII від 04.07.2013; в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016} ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків Стаття 88. Зміст податкової застави Стаття 89. Виникнення права податкової застави Стаття 90. Податковий пріоритет Стаття 91. Податковий керуючий Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном Стаття 93. Припинення податкової застави {Статтю 93 доповнено пунктом 93.4 згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012} Стаття 94. Адміністративний арешт майна Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі {Статтю 95 доповнено пунктом 95.24 згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012} Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків, або передачі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства в оренду чи концесію Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також малолітньої/неповнолітньої особи Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу Стаття 102. Строки давності та їх застосування ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах ГЛАВА 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109. Загальні положення Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах {Статтю 117 доповнено пунктом 117.3 згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності {Статтю 120 доповнено пунктом 120.3 згідно із Законом № 408-VII від 04.07.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1260-VII від 13.05.2014; в редакції Законів № 72-VIII від 28.12.2014, № 609-VIII від 15.07.2015, № 1797-VIII від 21.12.2016} {Статтю 120 доповнено пунктом 120.4 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 120-1. Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної Стаття 120-2. Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання Стаття 123-1. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу {Статтю 125 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків {Статтю 126 доповнено пунктом 126.2 згідно із Законами № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам Стаття 128-1. Порушення правил вивезення пального з території акцизного складу ГЛАВА 12. ПЕНЯ Стаття 129. Пеня {Статтю 129 доповнено пунктом 129.9 згідно із Законом № 655-VIII від 17.07.2015} Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ Стаття 133. Платники податку {Статтю 133 доповнено пунктом 133.4 згідно із Законом № 652-VIII від 17.07.2015} {Статтю 133 доповнено пунктом 133.5 згідно із Законом № 652-VIII від 17.07.2015} {Статтю 133 доповнено пунктом 133.6 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 134. Об’єкт оподаткування Стаття 135. База оподаткування Стаття 136. Ставки податку {Статтю 136 доповнено пунктом 136.6 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств та сплати {Статтю 137 доповнено пунктом 137.7 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} {Статтю 137 доповнено пунктом 137.8 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 138. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів Стаття 139. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) Стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій {Статтю 141 доповнено пунктом 141.8 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 142. Звільнення від оподаткування {Статтю 142 доповнено пунктом 142.2 згідно із Законом № 364-VIII від 23.04.2015} {Статтю 142 доповнено пунктом 142.3 згідно із Законом № 364-VIII від 23.04.2015} РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Стаття 162. Платники податку Стаття 163. Об'єкт оподаткування Стаття 164. База оподаткування Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу Стаття 166. Податкова знижка Стаття 167. Ставки податку Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав {Статтю 174 доповнено пунктом 174.7 згідно із Законом № 5413-VI від 02.10.2012} {Статтю 174 доповнено пунктом 174.8 згідно із Законом № 1910-VIII від 23.02.2017 - застосовується до доходів, отриманих починаючи з 1 січня 2017 року платником податків у вигляді спадщини/дарунка} Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Стаття 180. Платники податку {Статтю 180 доповнено пунктом 180.4 згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011} Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку Стаття 185. Визначення об'єкта оподаткування Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках {Статтю 189 доповнено пунктом 189.13 згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012} {Статтю 189 доповнено пунктом 189.14 згідно із Законом № 4915-VI від 07.06.2012} {Статтю 189 доповнено пунктом 189.15 згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} {Статтю 189 доповнено пунктом 189.15 згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України {Статтю 190 доповнено пунктом 190.3 згідно із Законом № 4915-VI від 07.06.2012} Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, та для товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту) Стаття 193. Розміри ставок податку Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування {Статтю 197 доповнено пунктом 197.18 згідно із Законом № 4014-VI від 04.11.2011} {Статтю 197 доповнено пунктом 197.19 згідно із Законом № 4238-VI від 22.12.2011} {Статтю 197 доповнено пунктом 197.20 згідно із Законом № 4915-VI від 07.06.2012} {Статтю 197 доповнено пунктом 197.23 згідно із Законом № 366-VIII від 23.04.2015} {Статтю 197 доповнено пунктом 197.24 згідно із Законом № 1665-VIII від 06.10.2016} Стаття 198. Податковий кредит {Статтю 198 доповнено пунктом 198.7 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків Стаття 200-1. Електронне адміністрування податку на додану вартість {Статтю 200-1 доповнено пунктом 200-1.9 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 201. Податкова накладна {Статтю 201 доповнено пунктом 201.11-1 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} {Статтю 201 доповнено пунктом 201.16 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 202. Звітні (податкові) періоди Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом {Статтю 204 виключено на підставі Закону № 4915-VI від 07.06.2012} {Статтю 205 виключено на підставі Закону № 4915-VI від 07.06.2012} Стаття 206. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму Стаття 207. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України {Статтю 208 доповнено пунктом 208.6 згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011} {Статтю 209 доповнено пунктом 209.19 згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему РОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК Стаття 212. Платники податку Стаття 213. Об'єкти оподаткування Стаття 214. База оподаткування Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку {Статтю 215-1 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов'язань {Статтю 216 доповнено пунктом 216.9 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1791-VIII від 20.12.2016} {Статтю 216 доповнено пунктом 216.10 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} {Статтю 216 доповнено пунктом 216.11 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} {Статтю 216 доповнено пунктом 216.12 згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі {Статтю 217 доповнено пунктом 217.6 згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України {Статтю 219 виключено на підставі Закону № 4915-VI від 07.06.2012} {Статтю 219 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 220. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів за адвалорними ставками Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів {Статтю 221 доповнено пунктом 221.5 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 222. Порядок і строки сплати податку {Статтю 222 доповнено пунктом 222.3 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку Стаття 224. Контроль за сплатою податку Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання {Статтю 229 доповнено пунктом 229.4 згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011} {Статтю 229 доповнено пунктом 229.5 згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011} {Статтю 229 доповнено пунктом 229.6 згідно із Законом № 5471-VI від 06.11.2012} {Статтю 229 доповнено пунктом 229.7 згідно із Законом № 5471-VI від 06.11.2012} Стаття 230. Акцизні склади {Статтю 230 доповнено пунктом 230.13-1 згідно із Законом № 1638-VII від 12.08.2014} Стаття 231. Акцизна накладна Стаття 232. Електронне адміністрування реалізації пального РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК Стаття 240. Платники податку {Статтю 241 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення {Статтю 244 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах {Статтю 246-1 виключено на підставі Закону № 1191-VII від 08.04.2014} Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк Стаття 249. Порядок обчислення податку Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку РОЗДІЛ IX. РЕНТНА ПЛАТА Стаття 251. Склад рентної плати Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин Стаття 253. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин Стаття 254. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України Стаття 255. Рентна плата за спеціальне використання води Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів Стаття 256-1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України Стаття 257. Подання декларації і строки сплати рентної плати Стаття 258. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням РОЗДІЛ XII. ПОДАТОК НА МАЙНО {Назва розділу XII із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 265. Склад податку на майно Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Стаття 267. Транспортний податок Стаття 268. Туристичний збір Стаття 268-1. Збір за місця для паркування транспортних засобів Стаття 269. Платники земельного податку {Статтю 269 доповнено пунктом 269.2 згідно із Законом № 4014-VI від 04.11.2011} Стаття 270. Об'єкти оподаткування земельним податком Стаття 271. База оподаткування земельним податком {Статтю 271 доповнено пунктом 271.2 згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} {Статтю 272 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком Стаття 274. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) {Статтю 274 доповнено пунктом 274.2 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} {Статтю 275 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} {Статтю 276 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено {Статтю 278 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} {Статтю 279 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} {Статтю 280 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 281. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб {Статтю 281 доповнено пунктом 281.3 згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} {Статтю 281 доповнено пунктом 281.4 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком Стаття 284. Особливості оподаткування платою за землю Стаття 285. Податковий період для плати за землю Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю Стаття 287. Строк сплати плати за землю Стаття 288. Орендна плата Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель {Статтю 290 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014} РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ ГЛАВА 1 виключена. {До розділу XIV включено главу 1 згідно із Законом № 4014-VI від 04.11.2011} ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ {Глава 1 розділу XIV набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім підпункту 1 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 та пункту 293.2 статті 293 - див. п.1 розділу II Закону № 4014-VI від 04.11.2011} Стаття 291. Загальні положення {Статтю 291 доповнено пунктом 291.5-1 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп Стаття 292-1. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи Стаття 293. Ставки єдиного податку {Статтю 293 доповнено пунктом 293.9 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 294. Податковий (звітний) період Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку {Статтю 295 доповнено пунктом 295.9 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку {Статтю 297 доповнено пунктом 297.4 згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування {Статтю 298 доповнено пунктом 298.8 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку Стаття 300. Відповідальність платника єдиного податку РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість {Статтю 337 доповнено пунктом 337.4 згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012; в редакції Закону № 1690-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} Стаття 338. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства Розділ XVIII-1. ПОСАДОВІ ОСОБИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ Стаття 341. Служба в контролюючих органах Стаття 342. Посадові особи контролюючих органів Стаття 343. Спеціальні звання Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб контролюючих органів Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі контролюючого органу {Статтю 347 виключено на підставі Закону № 1200-VII від 10.04.2014} Розділ XVIII-2. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ {Зміну по Закону № 1797-VIII від 21.12.2016 не внесено, щодо набрання чинності зміни див. розділ II "Прикінцеві та перехідні положення"} Стаття 348. Податкова міліція та її завдання Стаття 349. Структура податкової міліції Стаття 350. Повноваження податкової міліції Стаття 351. Права податкової міліції Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції Стаття 353. Служба в податковій міліції Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції Стаття 355. Врегулювання конфлікту інтересів Стаття 356. Правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції {Статтю 356 доповнено пунктом 356.2 згідно із Законом № 404-VII від 04.07.2013} Стаття 357. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ. Публікації документа
Знайдено статей: 416
Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 769 / 87852485 . Delta: 0.07687 с
Сайт: NAROD.top