Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

Лісовий кодекс

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Поняття про ліс Стаття 2. Лісові відносини Стаття 3. Лісове законодавство України Стаття 4. Склад лісового фонду України Стаття 5. Землі лісогосподарського призначення Стаття 6. Лісові ресурси Розділ II ПРАВА НА ЛІСИ Глава 1 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ Стаття 7. Ліси як об'єкт права власності Стаття 8. Право державної власності на ліси Стаття 9. Право комунальної власності на ліси Стаття 10. Право приватної власності на ліси Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси Стаття 14. Права та обов'язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси Глава 2 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ Стаття 16. Право користування лісами Стаття 17. Постійне користування лісами Стаття 18. Тимчасове користування лісами Стаття 19. Права та обов'язки постійних лісокористувачів Стаття 20. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування Стаття 21. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового користування Стаття 22. Припинення права користування лісами Стаття 23. Лісові сервітути Стаття 24. Захист прав власників лісів, лісокористувачів та громадян Розділ III ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН Глава 3 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства {Статтю 28-1 доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 365-VII від 02.07.2013} Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері лісових відносин Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у сфері лісових відносин Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері лісових відносин Розділ IV ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Глава 4 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Стаття 34. Завдання організації лісового господарства Стаття 35. Зміст організації лісового господарства Глава 5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Стаття 36. Зміст нормативно-правових актів з ведення лісового господарства Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з ведення лісового господарства Глава 6 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ ЛІСІВ Стаття 39. Поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням Стаття 40. Встановлення меж лісових ділянок, віднесених до відповідних категорій лісів Стаття 41. Виділення особливо захисних лісових ділянок Глава 7 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ СТИГЛОСТІ ДЕРЕВОСТАНІВ, НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів Стаття 43. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження Стаття 44. Внесення змін до розрахункової лісосіки Глава 8 ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ Стаття 45. Поняття лісовпорядкування Стаття 46. Зміст лісовпорядкування Стаття 47. Ведення лісовпорядкування Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування Глава 9 ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР ТА ОБЛІК ЛІСІВ Стаття 49. Завдання державного лісового кадастру Стаття 50. Призначення державного лісового кадастру Стаття 51. Складові частини державного лісового кадастру Стаття 52. Документація державного лісового кадастру Стаття 53. Порядок ведення державного лісового кадастру Стаття 54. Облік лісів Глава 10 МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ Стаття 55. Моніторинг лісів Стаття 56. Лісова сертифікація Глава 11 ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК, ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок для цілей, пов'язаних із веденням лісового господарства Стаття 60. Розміщення, проектування, будівництво і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства Розділ V ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Глава 12 ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства Глава 13 ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ Стаття 65. Види використання лісових ресурсів Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального використання лісових ресурсів Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів {Статтю 69 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009} {Статтю 69 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009} {Статтю 69 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009} Стаття 70. Заготівля деревини Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного користування Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів Стаття 73. Побічні лісові користування Стаття 74. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт Стаття 75. Використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин Стаття 77. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів Глава 14 ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ Стаття 79. Мета відтворення лісів Стаття 80. Відновлення лісів Стаття 81. Лісорозведення Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і лісорозведення Глава 15 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЛІСАХ Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах Глава 16 ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів {Статтю 87 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014} Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів Стаття 90. Основні завдання державної лісової охорони Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони Глава 17 КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів Глава 18 ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ, ЇХ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА ВІДТВОРЕННЯ Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення Глава 19 ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ Стаття 99. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів Глава 20 ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ НА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ ЗЕМЕЛЬ Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду Стаття 101. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях оборони Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення Розділ VI ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА Глава 21 ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ Стаття 103. Органи, що вирішують спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів Стаття 104. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу місцевого самоврядування щодо спорів з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів Глава 22 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства Стаття 106. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для природного стану лісів та їх відтворення Розділ VII МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Глава 23 МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Публікації документа
Знайдено статей: 150
Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 741 / 87852485 . Delta: 0.02348 с
Сайт: NAROD.top