Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

Господарський кодекс

Розділ I ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Предмет регулювання Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання Стаття 6. Загальні принципи господарювання Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності Глава 2 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності Стаття 13. Державне замовлення Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності Стаття 15. Технічне регулювання у сфері господарювання Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю Стаття 20. Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів Стаття 21. Об'єднання підприємців Стаття 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки Стаття 23. Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого самоврядування Стаття 24. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки Глава 3 ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СПОЖИВАЧІВ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання Стаття 26. Обмеження конкуренції Стаття 27. Обмеження монополізму в економіці Стаття 28. Природні монополії Стаття 29. Зловживання монопольним становищем на ринку Стаття 30. Неправомірні угоди між суб'єктами господарювання Стаття 31. Дискримінація суб'єктів господарювання Стаття 32. Недобросовісна конкуренція Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції Стаття 39. Захист прав споживачів Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство Глава 4 ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПІДПРИЄМНИЦТВО) Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності Стаття 45. Організаційні форми підприємництва Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців Стаття 48. Державна підтримка підприємництва Стаття 49. Відповідальність суб'єктів підприємництва Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні Стаття 51. Припинення підприємницької діяльності Глава 5 НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Стаття 52. Некомерційне господарювання Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності Стаття 54. Регулювання некомерційної господарської діяльності Розділ II СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання {Статтю 55 доповнено новою частиною згідно із Законом № 4618-VI від 22.03.2012} Стаття 55-1. Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання {Статтю 56 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3262-VI від 21.04.2011} Стаття 57. Установчі документи Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання Стаття 59. Припинення суб'єкта господарювання Стаття 60. Загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання Стаття 61. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта господарювання Глава 7 ПІДПРИЄМСТВО Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств Стаття 64. Організаційна структура підприємства Стаття 65. Управління підприємством Стаття 66. Майно підприємства Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства Стаття 70. Об'єднання підприємств Стаття 71. Облік і звітність підприємства Стаття 72. Законодавство про підприємства Глава 8 ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства Стаття 74. Державне комерційне підприємство Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств Стаття 76. Казенне підприємство Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних підприємств Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства Глава 9 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА Стаття 79. Поняття господарського товариства Стаття 80. Види господарських товариств Стаття 82. Установчі документи господарського товариства Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства Стаття 85. Власність господарського товариства Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського товариства Стаття 87. Статутний капітал та фонди господарського товариства Стаття 88. Права і обов'язки учасників господарського товариства Стаття 89. Управління господарським товариством Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства Стаття 91. Припинення господарського товариства Стаття 92. Законодавство про господарські товариства Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів Стаття 95. Виробничий кооператив Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу Стаття 100. Майно виробничого кооперативу Стаття 101. Управління виробничим кооперативом Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу Стаття 103. Правління виробничого кооперативу Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу Стаття 109. Припинення виробничого кооперативу Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій Глава 11 ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ Стаття 113. Приватні підприємства Стаття 114. Фермерське господарство Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями Стаття 117. Іноземне підприємство Глава 12 ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Стаття 118. Поняття об'єднання підприємств Стаття 119. Види об'єднань підприємств Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств Стаття 121. Статус підприємства - учасника об'єднання підприємств Стаття 122. Управління об'єднанням підприємств Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств Стаття 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання Розділ III Глава 14 МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері господарювання Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника Стаття 136. Право господарського відання Стаття 137. Право оперативного управління Стаття 139. Майно у сфері господарювання Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів господарювання Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання {Статтю 141 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 549-V від 09.01.2007} Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання Глава 15 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування Стаття 152. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів Стаття 153. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам Стаття 159. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення Стаття 161. Використання назви країни походження товару Стаття 162. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці Глава 17 ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 163. Цінні папери та їх види Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами господарювання {Статтю 164 доповнено частиною згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005} Стаття 165. Придбання цінних паперів суб'єктами господарювання Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів Глава 18 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ {Назва глави 18 розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом № 483-V від 15.12.2006} Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави Розділ IV ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Стаття 173. Господарське зобов'язання Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань Стаття 175. Майново-господарські зобов'язання Стаття 176. Організаційно-господарські зобов'язання Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання Стаття 180. Істотні умови господарського договору Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів Глава 21 ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях Стаття 190. Вільні ціни Стаття 191. Державні регульовані ціни {Статтю 191 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 5203-VI від 06.09.2012} Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення Глава 22 ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов'язань Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях Стаття 196. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання Стаття 198. Виконання грошових зобов'язань Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов'язань Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов'язань Стаття 203. Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням Стаття 204. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання Стаття 207. Недійсність господарського зобов'язання Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним Глава 23 ВИЗНАННЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ Стаття 209. Неспроможність суб'єкта підприємництва Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності Стаття 220. Прострочення боржника Стаття 221. Прострочення кредитора Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності Глава 25 ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Стаття 224. Відшкодування збитків Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов'язань Глава 26 ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ Стаття 230. Штрафні санкції Стаття 231. Розмір штрафних санкцій Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов'язання в натурі Стаття 235. Оперативно-господарські санкції Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій Глава 27 АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу) Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання Стаття 247. Ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його установчим документам Стаття 248. Державна реєстрація ліквідації суб’єкта господарювання Стаття 249. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій Глава 28 Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання Стаття 255. Відшкодування збитків Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями справ про недобросовісну конкуренцію Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 29 ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 258. Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація Стаття 260. Галузі економіки та їх класифікація Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання Глава 30 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут Стаття 265. Договір поставки Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки Стаття 267. Строки і порядок поставки Стаття 268. Якість товарів, що поставляються Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв'язку з недоліками поставлених товарів Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської продукції Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації Стаття 275. Договір енергопостачання Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання Стаття 277. Правила користування енергією Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність Стаття 279. Товарна біржа Стаття 280. Права та обов'язки товарної біржі Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги Стаття 282. Припинення товарної біржі Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання Стаття 284. Умови договору оренди Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря Стаття 286. Орендна плата Стаття 287. Оренда державного та комунального майна Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна Стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди Стаття 291. Припинення договору оренди Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання Стаття 294. Зберігання у товарному складі Глава 31 КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Стаття 295. Агентська діяльність Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин Стаття 297. Предмет агентського договору Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини Стаття 300. Передача прав комерційного агента Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах Стаття 302. Обов'язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах Стаття 303. Відповідальність за порушення агентського договору Стаття 304. Припинення агентського договору Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання Глава 32 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ Стаття 306. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності Стаття 307. Договір перевезення вантажу Стаття 308. Приймання вантажу до перевезення Стаття 309. Зміна умов перевезення Стаття 310. Одержання вантажу в пункті призначення Стаття 311. Плата за перевезення вантажів Стаття 312. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні Стаття 313. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень Стаття 316. Договір транспортного експедирування Глава 33 КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник Стаття 320. Права замовника Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт Глава 34 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 325. Інноваційна діяльність Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності Стаття 327. Види інноваційної діяльності Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів Стаття 331. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність Глава 35 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 1. Фінанси і банківська діяльність Стаття 333. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання Стаття 334. Правовий статус банків Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України Стаття 336. Організаційно-правові форми банків Стаття 337. Державні банки Стаття 338. Кооперативні банки Стаття 339. Банківські операції Стаття 340. Депозитні операції банків Стаття 341. Розрахункові операції банків Стаття 342. Банківські рахунки Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції Стаття 345. Кредитні операції банків Стаття 346. Кредитування суб'єктів господарювання Стаття 347. Форми та види банківського кредиту Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту Стаття 349. Кредитні ресурси Стаття 350. Факторингові операції Стаття 351. Лізингові операції банків Стаття 352. Страхування у сфері господарювання Стаття 353. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання Стаття 354. Договір страхування Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання Стаття 356. Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів Стаття 360. Фондова біржа Стаття 361. Особливі умови припинення фондової біржі Стаття 362. Аудиторська діяльність Стаття 363. Аудит та державний фінансовий аудит Стаття 364. Аудитор і аудиторська організація Стаття 365. Аудиторська палата України Стаття 365-1. Лотерейна діяльність в Україні Глава 36 ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ) Стаття 366. Договір комерційної концесії Стаття 367. Форма і реєстрація договору комерційної концесії Стаття 368. Комерційна субконцесія Стаття 369. Винагорода за договором комерційної концесії Стаття 370. Обов'язки правоволодільця Стаття 371. Обов'язки користувача Стаття 372. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії Розділ VII ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Глава 37 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності Стаття 378. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції Стаття 380. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Стаття 381. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій Стаття 382. Зовнішньоекономічні договори (контракти) Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів) Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Стаття 386. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності Стаття 388. Одержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Глава 38 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ Стаття 390. Іноземні інвестори Стаття 391. Види іноземних інвестицій Стаття 392. Форми здійснення іноземних інвестицій Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій Стаття 394. Правовий режим іноземних інвестицій Стаття 395. Державна реєстрація іноземних інвестицій Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні Стаття 397. Гарантії здійснення іноземних інвестицій Стаття 398. Гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції Розділ VIII СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 39 СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони Глава 40 КОНЦЕСІЇ Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні Стаття 407. Засади концесійної діяльності Стаття 408. Концесійний договір Стаття 409. Припинення підприємства, майно якого передається в концесію Стаття 410. Законодавство про концесії Глава 41 ІНШІ ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях економіки Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Знайдено статей: 463
Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 692 / 87852485 . Delta: 0.03715 с
Сайт: NAROD.top