Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)

Стаття 81. Обов’язок доказування і подання доказів

   <        НАЗАД        >   


1. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
2. У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача.
3. У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача.
4. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події суд може зобов’язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.
5. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
6. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
7. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.


   <        НАЗАД        >   


Коментарі

Коментар
"2. У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача. "

УКРАИНА - ЭТО ПОСТОЯННАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ НАРОДА (ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ, ПО ЯЗЫКОВОМУ ПРИЗНАКУ, ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ, ПО ВОЗРАСТНОМУ ПРИЗНАКУ, ПО КОРРУПЦИОННОМУ ПРИЗНАКУ, {...})!

ЭТА СТАТЬЯ - ЭФФЕКТИВНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВРАГОВ НАРОДА!
Правозащита2018-02-02 10:55:46
Коментар
"Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом."

>>>

Государственные глисты ФАКТИЧЕСКИ устраняются от установления истины и реализации справедливости! Это - антиконституционная антинародная деятельность (нарушение фундаментальных статей 1,3,5,8 Конституции и нарушение прав человека на справедливый эффективный суд)!

Государственные глисты видят свою роль в ПАРАЗИТИРОВАНИИ за счет наЛОХоплательщиков и отдавании справедливости на изнасилование за деньги юридическим глистам и разбогатевшим на обмане и грабеже народа мошенникам!
Правозащита2018-04-25 11:00:35
Коментар
Поэтому революционеры всю эту шваль уничтожали.
Народ2018-04-25 14:28:13
Коментар
Народ вернет народные (возможно советские) законы и пустит в расход основную массу государственных и юридических глистов за антинародную бандитскую мошенническую паразитическую деятельность!
Краткосрочный прогноз2018-08-22 10:59:43
Коментар
Отстрел государственных глистов в Харькове наглядно показал настрой народа РЕШАТЬ проблемы революционным путем!
Народ2018-08-22 11:18:43
Коментар
Народ уже давно плюется от мерзавцев-узурпаторов! Своей смертью они явно не сдохнут! Никакая охранка и никакая лживая пропаганда им не помогут!
Избиратель2018-08-23 22:05:35
Коментар
Убогость украины - это убогость уродцев, называющих себя украиной. Достойное величие не проклинают!
Все очень просто2018-08-23 22:07:08
Коментар
"Суд не може збирати докази" - подлые узурпаторские тупые понятия глистов о "работе на результат"! Глистам, как чертям, позитивный результат не нужен! Они жрут "народную плоть" по подлому!
Избиратель2018-08-27 13:16:18

Опублікувати коментар

Електорат  Виборець Народ Электорат Избиратель

Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Новини.
25.02.2019. Завантажена остання редакція документу "КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА".

28.08.2018. На вимогу правозахисту додано закони "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України".
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 201 / 96284744. Delta: 0.00620 с
Сайт: NAROD.top