Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)

Стаття 382. Постанова суду апеляційної інстанції

   <        НАЗАД        >   


1. Постанова суду апеляційної інстанції складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
а) дати і місця її прийняття, номера справи;
б) найменування суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;
в) імен (найменувань) сторін і особи, яка подала скаргу;
г) найменування суду першої інстанції, рішення якого оскаржується, дати ухвалення рішення, прізвища судді (суддів); часу і місця його ухвалення, дати складання повного тексту рішення;
2) описової частини із зазначенням:
а) короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції;
б) короткого змісту вимог апеляційної скарги;
в) узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;
г) узагальнених доводів та заперечень інших учасників справи;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
а) встановлених судом першої інстанції та неоспорених обставин, а також обставин, встановлених судом апеляційної інстанції, і визначених відповідно до них правовідносин;
б) доводів, за якими суд апеляційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду першої інстанції;
в) мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного учасниками справи в апеляційній скарзі та відзиві на апеляційну скаргу;
г) чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду;
ґ) висновків за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд апеляційної інстанції;
4) резолютивної частини із зазначенням:
а) висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги;
б) нового розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з розглядом справи у суді першої інстанції, - у випадку скасування або зміни судового рішення;
в) розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції;
г) строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження.
2. Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом.


   <        НАЗАД        >   


Коментарі

Опублікувати коментар

Електорат  Виборець Народ Электорат Избиратель

Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Новини.
25.02.2019. Завантажена остання редакція документу "КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА".

28.08.2018. На вимогу правозахисту додано закони "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України".
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 1630 / 96288671. Delta: 0.02617 с
Сайт: NAROD.top