Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

Закон 'Про запобігання корупції'

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону Розділ II НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції Стаття 5. Склад Національного агентства Стаття 6. Голова та заступник Голови Національного агентства Стаття 7. Повноваження членів Національного агентства Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства Стаття 11. Повноваження Національного агентства Стаття 12. Права Національного агентства Стаття 13. Уповноважені особи Національного агентства Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства Стаття 15. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного агентства Стаття 16. Оплата праці членів та працівників апарату Національного агентства Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства Розділ III ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Стаття 18. Антикорупційна політика Стаття 19. Антикорупційні програми Стаття 20. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції Розділ IV ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб Розділ V ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів Стаття 30. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті Стаття 31. Обмеження доступу до інформації Стаття 32. Перегляд обсягу службових повноважень Стаття 33. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем Стаття 34. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав Розділ VI ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ Стаття 37. Вимоги до поведінки осіб Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки Стаття 39. Пріоритет інтересів Стаття 40. Політична нейтральність Стаття 41. Неупередженість Стаття 42. Компетентність і ефективність Стаття 43. Нерозголошення інформації Стаття 44. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень Розділ VII ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації {Статтю 46 доповнено новою частиною згідно із Законом № 631-VIII від 16.07.2015} Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій Стаття 50. Повна перевірка декларацій Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб Розділ VIII ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ Стаття 53. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції Розділ IX ІНШІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ Стаття 54. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування Стаття 55. Антикорупційна експертиза Стаття 56. Спеціальна перевірка Стаття 57. Порядок проведення спеціальної перевірки Стаття 58. Результати проведення спеціальної перевірки Стаття 59. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації Розділ X ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Стаття 61. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи Стаття 62. Антикорупційна програма юридичної особи Стаття 63. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи Стаття 64. Правовий статус Уповноваженого Розділ XI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення Стаття 67. Незаконні акти та правочини Стаття 68. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення Стаття 69. Вилучення незаконно одержаного майна Розділ XII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО Стаття 70. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції Стаття 71. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції Стаття 72. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії корупції Стаття 73. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних правопорушень Розділ XIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень Публікації документа
Знайдено статей: 94
Основні закони
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Copyright 2018 © NAROD.TOP. All rights reserved.
Downloads: 864 / 87852485 . Delta: 0.02106 с
Сайт: NAROD.top